Jaarrekening 2019

Programma's

Dienstverlening & Bestuur

Doelstelling en missie

Wonen en werken in een veilige omgeving met een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Wat wilden we in 2019 bereiken?

Ondermijnende criminaliteit signaleren en aanpakken in samenwerking met onze partners.
Continue verbeteren van onze dienstverlening.
Het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten en onveiligheid aanpakken.

Beleidsvelden

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

20.324

34,5 %

Baten

42.048

71,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12