Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Vrije dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting (na wijz)

Rekening

Taakveld

2018

2019

2019

2019

Treasury

144

138

219

174

OZB woningen

1.907

1.910

1.756

1.805

OZB niet-woningen

749

736

890

836

Belastingen overig

29

30

30

29

Algemene uitkering

24.800

25.965

26.557

26.489

Overige baten en lasten

-

-

150

-

Totaal

27.629

28.779

29.602

29.333

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12