Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Overhead

(x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 (na wijziging)

Rekening 2019

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

1.786

1.811

1.647

Facilitaire zaken

428

428

392

Huisvesting

677

677

702

Overige personeelskosten

540

787

1.077

Financiële administratie

43

43

30

Salariskosten

3.921

4.011

3.609

Juridische zaken

88

94

106

Totaal lasten

7.483

7.851

7.563

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

1.592

1.592

1.722

Verhuur gebouwen

72

72

73

P, B & C

8

8

-

Overig

-

-

7

Totaal baten

1.672

1.672

1.802

Saldo

5.811

6.179

5.761

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12