Jaarrekening 2019

Home

Algemeen

Programma

Rekening

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Bedrag in euro's

2018

2019

2019

2019

Dienstverlening & Bestuur

18.712.890

20.931.902

21.450.944

20.529.978

Welzijn & Zorg

18.237.049

17.951.510

19.259.523

20.797.428

Wonen & Ondernemen

15.050.610

16.544.410

20.717.875

19.081.468

Totaal lasten

52.000.549

55.427.822

61.428.342

60.408.875

Dienstverlening & Bestuur

39.242.309

40.989.593

41.830.964

42.073.752

Welzijn & Zorg

3.867.217

3.555.355

4.034.493

4.196.020

Wonen & Ondernemen

9.655.057

8.514.705

13.313.060

14.326.203

Totaal baten

52.764.583

53.059.653

59.178.517

60.595.975

Totaal saldo

V

764.034

N

2.368.169

N

2.249.825

V

187.100

Lasten

677.830

527.864

1.884.144

1.119.407

Baten

2.500.381

2.896.033

4.133.969

4.335.612

Saldo reserves

V

1.822.551

N

2.368.169

V

2.249.825

V

3.216.205

Saldo na reserves

V

2.586.585

V

3.403.305

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12