Jaarrekening 2019

Programma's

Wonen & Ondernemen

Doelstelling en missie

Koggenland staat voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving waar het prettig leven, werken en ondernemen is.

Wat wilden we in 2019 bereiken?

Handelen en denken vanuit duurzaamheid.

Ondernemend Koggenland: focus, aanjagen, verbinden en faciliteren ten behoeve van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Aantrekkelijk recreëren en verblijven: focus, aanjagen, verbinden en faciliteren met als resultaat een aantrekkelijke gemeente en een regio met een toenemend aantal toeristen en recreanten.

Beleidsvelden

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

17.975

30,5 %

Baten

12.874

21,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12