Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

(x € 1.000)

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Programma/beleidsveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en bestuur

algemeen bestuur

115

115

135

135

9

9

bedrijfsvoering

510

510

710

710

345

345

burgerzaken

dekkingsmiddelen

300

300

1.076

1.076

294

269

-25

openbare orde ca.

10

10

15

15

16

16

Totaal dienstverlening en bestuur

-

935

935

-

1.936

1.936

294

639

345

Welzijn en zorg

inkomensvoorzieningen

Jeugd 0 - 23 jaar

986

986

593

1.136

543

104

104

kunst, cultuur ca.

sport, recreatie ca.

29

29

127

127

725

725

zorg en voorzieningen

651

326

-325

651

326

-325

2.299

2.299

Totaal welzijn en zorg

651

1.341

690

1.244

1.589

345

3.128

3.128

Wonen en ondernemen

omgevingstaken

796

796

950

950

46

46

grondbedrijf

0

woningbedrijf

528

-528

486

42

-445

openbare ruimte

500

500

805

510

-295

825

523

-302

economie en toerisme

Totaal wonen en ondernemen

528

1.296

768

1.291

1.502

210

825

569

-256

Totaal programma's

1.179

3.572

2.393

2.535

5.027

2.491

1.119

4.336

3.216

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12