Jaarrekening 2019

Jaarstukken 2019

 
Beste lezer,

Ieder voorjaar wordt voor het voorgaande jaar de jaarrekening opgesteld en gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening wordt daarna aan de gemeenteraad aangeboden en zo legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting, het vastgestelde beleid en de daarin opgenomen activiteiten.

Solide financiële basis
De jaarrekening 2019 laat een positief bedrag zien van ruim 3.4 miljoen euro. Een bedrag dat grotendeels tot stand is gekomen door eenmalige voordelen, zoals de verkoop van het oude raadhuis in Obdam, de verkoop van woningen en voordeel bij een grondexploitatie.
Een positief bedrag, maar wel met een forse kanttekening: de kosten voor Jeugdzorg zijn ook dit jaar ruim 2 miljoen euro hoger dan de bijdrage die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt. We willen en moeten de Jeugdzorg leveren die nodig is, deze kosten zijn daarom niet te begrenzen. Tot op heden zijn deze kosten vanuit reserves gedekt, maar dit kan niet oneindig.

Vooruitblik
Bij een jaarrekening kijk je naar het verleden, maar de coronacrisis vraagt ook om een korte vooruitblik. We weten nog niet wat er op ons pad komt. Hoe kosten van de zorg zich ontwikkelen, de bijstand, bijzondere bijstand en welk effect dat heeft op onze samenleving. En, om bij het onderwerp te blijven, het effect van deze crisis op onze financiële situatie.

Vertrouwen in de toekomst
De toekomst is nog onbekend. Maar het jaar 2019 heeft positief bijgedragen aan de solide financiële basis van Koggenland. Deze financiële basis biedt ons vertrouwen voor de toekomst en ruimte om inwoners en ondernemers te ondersteunen waar dat nodig is.

Namens college B&W
Caroline van de Pol
Wethouder financiën

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12