Jaarrekening 2019

Programma's

Welzijn & Zorg

Doelstelling en missie

De gemeente Koggenland wil een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpen. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig. Onze inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wij zijn effectief, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen. Waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Wat wilden we in 2019 bereiken?

 

Preventie en voorlichting: Inwoners moeten goed geïnformeerd zijn, zodat zij niet (te) lang wachten met het stellen van een hulpvraag. Hiermee willen we (verergering van) problemen en zorgvragen voorkomen of deze in ernst laten afnemen.

Efficiënt, effectief en experimenterend: Goede resultaten behalen en regeldruk verlagen door ondersteuning anders te organiseren zodat voor inwoners een betere aansluiting is tussen hulpvraag en ondersteuning.

Versterken eigen en sociale kracht: De samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.

Slimmer samenwerken: Samenwerking met en tussen partners in het sociaal domein versterken.

Beleidsvelden

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

20.675

35,1 %

Baten

4.196

7,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12