Jaarrekening 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Visie
In het programma Wonen & Ondernemen is aangegeven dat Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte en in ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie. Via het gemeentelijk grondbeleid initieert en faciliteert Koggenland ruimtelijke ontwikkelingen om zowel kwantitatief als kwalitatief
voldoende aanbod (woningen, bedrijfsruimte, voorzieningen) te realiseren.

Tuindersweijde-Zuid
In de raadsvergadering van 18 maart 2019 werd de grondexploitatie Tuindersweijde-Zuid geactiveerd en een krediet beschikbaar gesteld van € 3,65 miljoen voor de gemeentelijke grondexploitatie. De ontwikkeling van Tuindersweijde-Zuid wordt voorbereid op basis van een Privaat Publieke Samenwerking (PPS) met Vos’Obdam B.V.

Spierland
In de raadsvergadering van 1 juli 2019 is het bestemmingsplan Spierland vastgesteld. Belanghebbenden hebben naar aanleiding van het besluit beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard zodat met de ontwikkeling kan worden begonnen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12