Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Resultaat rekening/begroting voor en na bestemming

(x € 1.000)

Rekening 2018

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

-

764

2.292

-

2.194

188

Mutaties reserves

678

2.500

1.178

3.572

1.884

4.134

1.119

4.336

Resultaat na bestemming

678

3.264

3.470

3.572

4.078

4.134

1.119

4.523

Saldo

2.586

101

56

3.404

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12