Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Dit onderdeel gaat met name in op het onderhoudsniveau en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, infrastructurele kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12